Om

OM

HÅLLBARA MEDARBETARE • HÅLLBAR ARBETSPLATS • HÅLLBART FÖRETAG

"Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och motorn i en framgångsrik verksamhet. Människan har en otrolig kapacitet att prestera, men det måste vara ok att stanna upp och vila ibland. Utan vila tröttar vi ut vår kropp och framförallt vår hjärna.

 

Kan vi öka förståelsen för hjärnans funktioner, då kan vi också ta tillvara dess fulla potential. Vi lär oss stanna upp för att kunna fokusera och vara effektiva utan att springa för fort. Kombinerat med att använda rätt verktyg för att planera och strukturera sin arbetsdag kan medarbetaren prestera på topp. Vilken arbetsgivare vill inte ha maximal effekt av motorn i sin verksamhet istället för att den går på tomgång?"

 

OM VI FÅR ÖNSKA

Vår vision är att hjälpa individer och företag utvecklas och nå sin fulla potential genom att jobba med och inte mot hjärnan. Med hjärnan i fokus jobbar vi med ta skapa en bättre hjärnergonomi som förebygger ohälsa på arbetsplatsen och bidrar till effektiva och hållbara medarbetare. I vår framtid är medarbetaren klokt använd och inte utbränd. Det är lönsamt.

 

 

Modern Mind har sitt säte i Örnsköldsvik och ägs av mig, Ulrika Sedin. Jag har en Master i International Business och är vidareutbildad inom kommunikation, ledarskap, mindfulness och mental träning och besitter en bred erfarenhet av näringsliv och offentlig sektor i roller som ledare inom kommunikation, försäljning, utvecklingsarbete och HR. Jag brinner för att förändra den stressfyllda arbetsmiljö som tyvärr är verklighet på många arbetsplatser, genom att ge ledare och medarbetare nya verktyg som leder till ökad effektivitet och bättre resultat med hälsan i behåll.