Tjänster

TJÄNSTER

 

Vi erbjuder kurser, coaching, föreläsningar, workshops & ledarprogram för företag och organisationer som vill göra en resa mot en hållbar effektivitet och en ökad lönsamhet. Vi jobbar från lednings- till medarbetarnivå och våra tjänster anpassar vi efter kundens behov. Nedan följer exempel på innehåll i det vi levererat.

KURSER


LEDA MED HJÄRNFOKUS 2 X 4 TIMMAR


En utbildning för chefer och ledare där vi sätter hjärnan i fokus.

Med avstamp i de senaste rönen kring neuroledarskap, får du kunskap och verktyg för att applicera ett effektivt ledarskap som bygger hållbara medarbetare. Lär dig leda mot ökad effektivitet och få medarbetarna att prestera på topp utan att bränna ut sig.


JOBBA HJÄRNSMART 2,5 + 1,5 TIM X 8 TILLFÄLLEN


En utbildning för medarbetare som ger verktyg för att hantera det dagliga arbetet i en digital vardag och förebygga stress. Lär dig ta kontroll över din hjärna för att hantera e-post, möten, mål, planering, kreativitet och förändring. Kursen passar hela företaget eller enskilda avdelningar/grupper.


FÖRELÄSNINGAR


MODIGA LEDARE FÅR HÅLLBARA MEDARBETARE

1,5 TIMMAR


En inspirerande och personlig föreläsning kring preventiv stresshantering och hur du som chef och ledare kan motverka utbrändhet.


HJÄRNERGONOMI FÖR NYBÖRJARE

1,5 TIMMAR


En interaktiv föreläsning för alla på arbetsplatsen som öppnar ögonen för vårt viktigaste arbetsredskap, hjärnan.

Hur kan vi öka vår mentala kapacitet och produktivitet genom att anpassa vårt arbetssätt utifrån hjärnans förutsättningar?

WORKSHOPS

 

MINSKA DEN DIGITALA STRESSEN 4 TIMMAR

 

En workshop för arbetsplatsen som vill förändra sitt förhållningssätt till de digitala verktygen. Utifrån en teoretisk kunskap om hur de digitala verktygen kan jobba med istället för mot vår hjärna gör en översyn av nuläget. Tillsammans hittar vi aktiviteter som man minska den digitala stressen och öka effektiviteten.

 

KICK-START FÖR EN HJÄRNERGONOMISK ARBETSMILJÖ 1+2,5 TIMMAR

 

En workshop i 2 delar för hela företaget, en avdelning eller ett arbetslag. Teori om hjärnan och hur en hjärnergonomisk arbetsplats ser ut blandas med reflektioner kring den egna situationen och arbetsplatsen.

Efter avslutad workshop finns en konkret handlingsplan med aktiviteter för att skapa en mer hjärnergonomisk arbetsmiljö.