Metod

VÅR METOD

HÅLLBAR EFFEKTIVITET

 

Vi hjälper företag och organisationer att förbättra effektiviteten och nå sina mål genom att stärka sin viktigaste resurs - medarbetaren.

 

47% av tiden är vi inte mentalt närvarande i vår uppgift. Tänk vilken utväxling det kan få och hur det sparar på hjärnkapaciteten om du och dina medarbetare fokuserar på rätt saker?

 

I vår metod används Fokusträning och Mental Träning i kombination med verktyg för planering och struktur för att med hjärnan i fokus hantera arbetsdagens utmaningar som e-post, möten, mål, planering, kommunikation och förändring. Att lära sig leda sig själv och andra utifrån hjärnans premisser. Det handlar om att läta sig stanna upp, fokusera och prestera. Utan att bränna ut sig.

 

Att börja jobba utifrån en Hållbar Effektivitet ger ett tydligare och mer empatiskt ledarskap, ökad samarbetsförmåga, en bättre hälsa och en ökad lönsamhet. Det förbättrar produktiviteten med nära 10% och minskar stress.

Mår medarbetaren bra, mår företaget bra.

FOKUSTRÄNING

Att fokusera och vara medvetet närvarande är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet och medvetenhet, Genom enkla övningar tränas förmågan att fokusera och göra medvetna val. Forskning visar att endast 10 minuters träning om dagen ger effekt på stress och livskvalitet. Det gynnar individen och organisationen som helhet.

 

Google, Apple, Telenor och Trafikverket har redan fattat poängen och har infört träning i medveten närvaro i sina verksamheter.

MENTAL TRÄNING

Mental träning handlar om tankeverksamhet och har länge använts inom idrottsvärlden för att utövaren ska förbättra sin prestation. Den grundläggande mentala träningen ökar förutsättningarna för kropp och knopp att bli uthålliga och kunna hantera situationer utan att tappa fokus och koncentration.


Den målinriktade mentala träningen hjälper dig att bygga styrka för att må och prestera bättre och därigenom nå dit du vill. Som individ, team eller organisation.

FRÅN TEORI TILL NYA VANOR

 

Alla kurser, föreläsningar och workshops bygger på forskningsbaserad kunskap och egna erfarenheter.

 

För oss är det viktigaste att den nya kunskapen omsätts i praktik, att skapa nya bättre vanor.

Därför bygger metoden för en Hållbar Effektivitet på teori varvat med ett aktivt deltagande. Under en workshop eller kurs hämtas verkliga case och arbetssituationer från deltagarnas vardag. Därefter är det träningen i den egna vardagen som ger den verkliga effekten.

 

Tillsammans jobbar vi med att skapa en varaktig förändring av t ex planering, prioriteringar, konsten att göra en sak i taget, att hitta tid till vila, men också hantering av konkreta arbetstekniker som planering,

e-post och möten. Då det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor, finns vi där och coachar dig genom förändringsprocessen.